Sunday, 11 November 2012

Pelaksanaan Elemen TMK dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi

Pelaksanaan TMK dalam KSSR

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,
menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.


Tahap I

TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai elemen dalam Teras Tema.

Tahap II

TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran.


Objektif  TMK

Pada akhir persekolahan di peringkat sekolah rendah, murid akan dapat:


 • menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.
 • memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.
 • Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.
 • Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.
 • Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.
 • Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

3 comments:

 1. Maklumat yang cukup jelas dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Tahniah!

  ReplyDelete
 2. Isi kandungan padat dan objektif tercapai!

  ReplyDelete