Thursday, 8 November 2012

Contoh Rancangan Harian


Topik: SEMUANYA CUKUP
Ringkasan:
Melalui topik ini, murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
Standard Kandungan:  Sains Hayat
 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Standard Pembelajaran:
2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,udara dan tempat perlindungan
2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Tempoh:
60 minit
Sumber:
1. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) 2. Kad keperluan asas haiwan (Lampiran)3. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.   4. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.         
  5. Lembaran Kerja   = Pengayaan.
Aktiviti:
Aktiviti 1
1. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar.
   (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan)
 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut.
     Contoh:Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terushidup?
                     Murid : Saya beri makan dan minum, cikgu .
                      Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar?
                      Murid : Takut kucing makan, cikgu.
                      Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?"
                      Murid : Takut dia mati, cikgu.
3. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1.

Aktiviti 2
1. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar
     sekolah untuk menjalankan satu aktiviti.

2. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:
     Kumpulan A sebagai 'arnab'
     Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'.

3.  Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain.
4.  Setiap ahli kumpulan 'arnab' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan,udara, air dan tempat perlindungan.

5.  Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan,udara, air atau tempat perlindungan.

6.  Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan  
     membuat isyarat seperti berikut: 
    i) meletakkan tangan di atas kepala - tempat
      perlindungan
 ii) meletakkan tangan di perut – makanan    
   iii) meletakkan tangan di kerongkong – air
iv) meletakkan tangan di hidung – udara

7. Ahli kumpulan 'arnab' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut.

8. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli
kumpulan 'arnab' yang mendapat semua keperluan asasnya.

9.  Ahli kumpulan arnab yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan.

10.  Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan.
11.  Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik
       permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah
       dijalankan.
12. Murid menjawab Lembaran Kerja 2, 3, 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan
       asas hidupnya dimainkan.

5 comments: